HET LOGO VAN B.O.C.A. OLDENZAAL

       Brassica Oleracea Capitata Alba
       B.O.C.A. is de Latijnse benaming voor "WITTE KOOL".
       In Oldenzaal noemen we dit "BOESKOOL".
       De kleuren blauw en geel zijn de kleuren van Oldenzaal.
       De blauwe lijnen zijn de stadsmuren met op de hoeken de bastions.
       Deze muren hadden diverse functies zoals:
       - Bescherming voor de inwoners van de stad
       - Verdediging tegen ongewenste indringers.
       Tevens gaf het een gevoel van saamhorigheid, en dat is ook waar wij
       naar streven binnen onze club.
       De leeuw in het hart van het logo is THE LION IN THE CENTER.
       HET HART VAN ONZE VERENIGING